Tietoa sivustosta

Miltä sinun Tampereesi näyttää?

Tämän sivuston avulla kerätään niin tamperelaisten kuin muidenkin näkemyksiä siitä, millainen Tampere on tulevaisuudessa sekä siitä, millaiset asiat ja arvot korostuvat arjen sujuvuudessa, elinkeinoelämän eri puolilla ja elämyksellisen kaupunkiympäristön toiminnassa. Tietoa käytetään sekä Tampereen yhteisen bränditarinan että Tampereen kaupungin uuden strategian pohjaksi.

 

Tampereen bränditarinan hiominen

Tampereella on useita vetovoimatekijöitä ja positiivinen imago – niiden silmissä, jotka tietävät mikä ja missä Tampere on. Suomessa Tampere on vuodesta toiseen halutuin asuinpaikka ja houkuttelevin matkailukaupunki. Tampereen bränditarinan kirkastamisella tavoitellaan yhteistä viestiä, joka vie Tampereen kartalle myös kansanvälisesti. Yhteisellä tarinalla vahvistamme mielikuvaa ja kokemusta Tampereesta ja eri puolilta tulevien, eri tavoin kerrottujen viestien sisällön samankaltaisuus lisää sen vaikuttavuutta.

Tämän sivuston avulla keräämme sisältöä ja taustaa tälle tarinalle, koska vain todellisuuteen pohjautuva brändi toimii. Bränditarina rakennetaan vuoden 2017 aikana.

Bränditarinan tekijöitä olemme me kaikki, mutta kuten kaikki prosessit, tämäkin tarvitsee jonkun joka pitää langat käsissään. Tässä tapauksessa kokonaisuutta hallitsee johtaja Tuija Telén ja lankojen päistä löytyvät Tampereen kaupungin markkinointiyksikön Iina ja Pirkko.

Iina Ojala
Markkinointipäällikkö
040 801 6189
iina.ojala@tampere.fi

Pirkko Laitinen
Markkinointisuunnittelija
045 676 4842
pirkko.laitinen@tampere.fi

 

Tampereen kaupungin strategiatyö

Tampereen uusi strategia laaditaan vuoden 2017 aikana. Kaupungin strategia on kuvaus painotuksista ja tavoitteista, joita kaupunginvaltuusto pitää tärkeimpinä. Strategia sisältää keskeiset viestit Tampereen kehittämiselle ja on perusta kaupungin johtamiselle.

Strategiatyö käynnistyi alkuvuodesta, jolloin kartoitettiin toimintaympäristön muutoshaasteita ja nykyisen strategian muutostarpeita. Touko-kesäkuussa kerätään syötteitä sekä tällä sivustolla että Tampereen Raati -osallistumistyökalulla, jonka voi ladata omaan puhelimeen maksuttomasti sovelluskaupasta. Linjauksia strategian sisällöistä tehdään kesällä toimintansa aloittavan uuden kaupunginvaltuuston johdolla.

Tavoitteena on, että valtuusto voi hyväksyä uuden strategian vuoden 2017 lopulla. Uudesta strategiasta halutaan tehdä nykyistä tiiviimpi ja tulevaisuuteen suuntautuneempi.

Strategiatyön kokonaisuutta hallitsee johtaja Reija Linnamaa ja puikoissa istuvat Tampereen kaupungin strategia- ja kehittämisyksikön Nina ja Lotta.

Sivuston kuvat – Faces of Tampere

Sivustolla näkyvät kuvat ovat osa Visit Tampereen Faces of Tampere -projektia, jossa kadulla tavatut tamperelaiset ja tampereella vierailevat kertovat lempipaikkansa Tampereen seudulla. Ihmiset on haastatellut ja kuvannut Visit Tampereen valtavan lahjakas Laura Vanzo ja löydät niitä lisää mm. Instagramista tunnisteella #facesoftampere.